Katasztrófavédelmi Kutatóintézet

A KKI részletes feladatait a KKI ügyrendje tartalmazza, amit a KOK igazgató hagy jóvá.

A KKI tevékenysége a tűzoltó technikai termékek, tűzoltó anyagok, eszközök és felszerelések vizsgálata, analitikai és anyag azonosító vizsgálatok lefolytatása, szakértői véleményezése.

A KKI független laboratóriumként

 • megbízásra műszaki és tűzvédelmi technikai termékek minőségellenőrző és típusazonosító vizsgálatait végzi az MSZ, EN szabványok, valamint egyéb vonatkozó műszaki előírások vagy belső fejlesztésű vizsgálati eljárások követelményeinek megfelelően, a vizsgálati jegyzőkönyveket a kutatóintézet vezető kiadmányozza;
 • kirendelésre, felkérésére analitikai vizsgálatokat végez, tűzvizsgálati helyszíni szemle során gyűjtött anyagmaradványok és egyéb minták elemzésével a rendelkezésre álló technikai felszereltségének és felkészültségnek megfelelően. A keletkező szakvéleményeket, igazságügyi szakértői véleményeket a kutatóintézet vezető kiadmányozza;
 • vizsgálólaboratóriumokra vonatkozó minőségügyi rendszert állít fel tevékenységi területére és az előírásoknak megfelelően működteti.

A KKI független tanúsító szervezetként

 • megbízásra a jogszabályi háttérnek és felkészültségének megfelelően terméktanúsítást végez (pl. tűzoltó technikai termékek, tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések tűzvédelmi megfelelőségének tanúsítása), a tanúsítványokat a kutatóintézet vezető kiadmányozza;
 • a tanúsító szervezetekre vonatkozó minőségügyi rendszert állít fel tevékenységi területére és az előírásoknak megfelelően működteti azt;
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a kiadott tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványok adatainak helyességét, ellenőrző eljárást tart fenn a minősített termékek felülvizsgálatára.

A KKI további feladatai:

 • ellátja a KML hálózat szaktechnikai irányítása keretében a KML rendszer mérőeszköz állapot felügyeletét és végzi a KML személyzet felhasználói jártasságának növelése érdekében a mérőeszköz használati és mintavételi gyakorlatok szervezését, lebonyolítását;
 • gondoskodik a területi szervek által végzett helyszíni szemlék során jelentkező mintavételhez szükséges, ellenőrzött tisztaságú mintavételi egységcsomag gyártásáról és biztosítja a szervek igény szerinti ellátását;
 • vizsgálatokkal kiegészített szakértői tevékenységet végez professzionális tűzoltói és tűzvédelmi használatra szánt - felszerelések, speciális tűzvédelmi technikák, eljárások, valamint tűzoltó anyagok és eszközök működőképességének, alkalmazhatóságának kérdéseiben;
 • folyamatosan fejleszti az alkalmazott vizsgálati és tanúsítási eljárásait, valamint az érvényes műszaki követelményekkel és a felmerülő vizsgálati vagy tanúsításai igényekkel összhangban bővíti tevékenységi területét;
 • időszakos alkalmassági vizsgálatokat végez készenlétben tárolt tűzoltó anyagok (tűzoltó porok és tűzoltó habképző anyag koncentrátumok) felhasználhatósága, minőségi jellemzőinek megállapítása céljából.
 • részt vesz a tűzvédelmi vonatkozású szabványok kidolgozásában és honosítási eljárásaiban
 • a vonatkozó szabványok, jogszabályok vagy egyéb műszaki követelmények hiányában részt vesz az adott tűzoltó technikai termékek, tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek,
 • gépek, berendezések tűzvédelmi biztonságossági műszaki követelményeinek kidolgozásában


A KKI tekintetében a kutatóintézet vezető felelősséget visel a KKI feladatai ellátására használatba adott helyiségek, vagyontárgyak (kivéve a kizárólagosan személyi használatba adott vagyontárgyak) rendeltetésszerű használatáért, állagmegóvásáért.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap