Tűzoltási és Mentési Szakcsoport

A Tűzoltási és Mentési Szakcsoport (továbbiakban: Szakcsoport) az Oktatási Igazgatóhelyettesi Szervezet részeként működik, annak osztály jogállású szervezeti eleme.

A Szakcsoport az oktatási igazgatóhelyettes közvetlen alárendeltségében működik.

A szakcsoport felelős vezetője a szakcsoportvezető.

A szakcsoport szakmai tevékenységét a KOK SZMSZ-e, az adott időszakra vonatkozó munkaterv, valamint a jóváhagyott képzési dokumentumok szerint végzi;
 

A szakcsoport feladatköre:

tevékenysége során végzi az alábbi témakörök oktatását, illetve közreműködik azok tananyagának fejlesztésében, korszerűsítésében, valamint az ezzel összefüggő kidolgozói munkában:

- Égéselmélet és oltóanyag-ismeret,

- Oltóanyag-ellátási ismeret,

- A tűzoltás és műszaki mentés szervezete és vezetése,

- Szerelési és mentési ismeretek,

- Kommunikációs ismeretek (pszichológiai alapok),

- A tűzoltóság képzéseinek és gyakorlatainak rendszere,

- Erdő és mezőgazdasági tüzek oltása,

- Lakó és középületek tüzeinek oltása,

- Ipar tüzeinek oltása,

- Közlekedés tüzei és balesetei,

- Alkalmazott műszaki mentés,

- Tűzoltás tervezése, erő-eszköz számítás,

- Szolgálatparancsnoki és szerparancsnoki feladatok,

- A katasztrófavédelem (tűzoltóság) története.

- Informatikai rendszerek taktikai alkalmazása (tűzoltás, műszaki mentés)

 

A Szakcsoport:

 • Gondoskodik a tűzoltási és mentési szakterület ismeretanyagainak feldolgozásáról, fejlesztéséről és oktatásáról, illetve az ehhez tartozó gyakorlati foglalkozások előkészítéséről és végrehajtásáról;
 • Figyelemmel kíséri a hozzá tartozó szakterületen bekövetkezett változásokat, közreműködik azok fejlesztésében, korszerűsítésében, valamint az ezzel összefüggő kidolgozói munkákban;
 • Gondoskodik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat (KMSZ) parancsnoki tanfolyamok tervezéséről, szervezéséről, végrehajtásáról;
 • Tréningeket szervez és tart a tűzszimulációs gyakorló konténerben;
 • Tréningeket szervez és tart a légzőkészülék gyakorló pályán (pszichikai pálya);
 • Felkészítéseket, tréningeket szervez és tart közúti műszaki mentések, nagy felületű éghető folyadék tüzek oltása és zárt téri tűzoltási és életmentési feladatok témákban;
 • Közreműködik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet hallgatóinak tűzoltói felkészítésében;
 • Oktatói, új módszerek kipróbálása, a szakmai szabályozók működésének tanulmányozása, szakmai tudás fejlesztése, szinten tartása céljából, minden évben tűzoltó szolgálatot látnak el vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon, hivatásos tűzoltó-parancsnokságokon;
 • Gondoskodik a kezelésében lévő légzőkészülék gyakorló pálya, tűzszimulációs gyakorló konténer, tűzoltó mászóházak működtetéséről és oktatásra alkalmas állapotának fenntartásáról;
 • Felügyeli a hatvan-nagygombosi gyakorló bázis gyakorlati helyszíneinek (100 m2-es égető medence, tűzoltó és műszaki mentő épület, telepített roncsok) állapotát, használhatóságát;
 • Elvégzi a KOK légzőkészülékeinek tárolását, karbantartását és a hozzá tartozó sűrített levegős légzőpalackok töltését.

A Szakcsoport közreműködik:

 • a képzési programok, tanmenetek kidolgozásában;
 • a Szakcsoport témaköreihez tartozó oktatási segédletek kidolgozásában és naprakészen tartásában;
 • állandó és rendszeres kapcsolatot tart az oktató munka színvonalának emelése és gyakorlatiassága érdekében a katasztrófavédelem illetékes szakterületeivel, külső szervekkel, valamint a rendvédelmi és más oktatási intézmények azonos szintű vezetőivel, munkatársaival.

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap