Tűzoltási és Mentési Szakcsoport

Tűzoltási és Mentési Szakcsoport

A Tűzoltási és Mentési Szakcsoport az Oktatási Igazgató Helyettesi Szervezet részeként működik, annak osztály jogállású szervezeti egysége.

A Szakcsoport az oktatási igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működik.

A szakcsoport felelős vezetője a szakcsoportvezető.

A szakcsoport szakmai tevékenységét a KOK SZMSZ-e, az adott időszakra vonatkozó munkaterv, valamint a jóváhagyott képzési dokumentumok szerint végzi;
 

A szakcsoport feladatköre:

 • A szakcsoport az alábbi tűzoltási és mentési szakterülethez tartozó témakörök oktatását végzi:

- Égéselmélet és oltóanyag-ismeret,

- Oltóanyag-ellátási ismeret,

- A tűzoltás és műszaki mentés szervezete és vezetése,

- Szerelési és mentési ismeretek,

- Kommunikációs ismeretek (pszichológiai alapok),

- A tűzoltóság képzéseinek és gyakorlatainak rendszere,

- Erdő és mezőgazdasági tüzek oltása,

- lakó és középületek tüzeinek oltása,

- Ipar tüzeinek oltása,

- Közlekedés tüzei és balesetei,

- Alkalmazott műszaki mentés,

- Tűzoltás tervezése, erő-eszköz számítás,

- Szolgálatparancsnoki és szerparancsnoki feladatok,

- A katasztrófavédelem (tűzoltóság) története.

 • A tűzoltási és mentési szakterület ismeretanyagainak feldolgozása, fejlesztése és oktatása, illetve az ehhez tartozó gyakorlati foglalkozások előkészítése és végrehajtása a szakcsoport tanárainak és a szakoktatóinak feladata;
   
 • A szakcsoport figyelemmel kíséri a hozzá tartozó témakörök ismeretanyagában bekövetkezett változásokat, közreműködik azok fejlesztésében, korszerűsítésében, valamint az ezzel összefüggő kidolgozói munkákban. 
   
 • Az iskolarendszerű képzéseken való oktatási feladatok mellett a szakcsoport szaktanfolyami felkészítéseket, tréningeket is tart az alábbi témákban:

- Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) parancsnokainak felkészítése,

- Disaster Medic II. tanfolyami felkészítés,

- Tréning a tűzszimulációs gyakorló konténerben, 

- Tréning a légzőkészülék gyakorló pályán (pszichikai pálya),

- Tréningek tartása közúti műszaki mentések, nagy felületű éghető folyadék tüzek oltása és zárt téri tűzoltási és életmentési feladatok témákban;

 • A szakcsoport együttműködések keretében más rendvédelmi és civil szervezetek tűzoltási és életmentési feladatokra történő felkészítésében is részt vesz. Pl. a büntetés-végrehajtás oktatási szervezetének képzésein való részvétel tűzoltási és életmentési feladatokra történő felkészítés témakörben;
   
 • A szakcsoport közreműködik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet hallgatóinak tűzoltói felkészítésében;
   
 • A szakcsoport tanárai/szakoktatói szakmai tudásuk fejlesztése, szinten tartása, új módszerek kipróbálása és a szakmai szabályozók működésének tanulmányozása céljából minden évben tűzoltó szolgálatot látnak el hivatásos tűzoltó-parancsnokságokon, megyei igazgatóságokon;
   
 • A szakcsoport gondoskodik a kezelésében lévő légzőkészülék gyakorló pálya, tűzszimulációs gyakorló konténer, tűzoltó mászóház működtetéséről és oktatásra alkalmas állapotának fenntartásáról;
   
 • A szakcsoport felügyeli a hatvan-nagygombosi gyakorló bázis gyakorlati helyszíneinek (100 m2-es égető medence, tűzoltó és műszaki mentő épület, telepített roncsok) állapotát, használhatóságát;
   
 • A szakcsoport végzi el a KOK légzőkészülékeinek tárolását, karbantartását és a hozzá tartozó sűrített levegős légzőpalackok töltését;
   
 • A szakcsoport közreműködik:

- a KOK vizsgaszervezési és lebonyolítói munkájában,

- képzési programok, tanmenetek kidolgozásában

- jegyzetek, tanulmányok írásában,

- tűzoltó szakmai versenyek lebonyolításában.