Polgári Védelmi és Iparbiztonsági Szakcsoport

A Polgári Védelmi és Iparbiztonsági Szakcsoport (továbbiakban: Szakcsoport) az Oktatási Igazgatóhelyettesi Szervezet részeként működik, annak osztály jogállású szervezeti eleme.

A Szakcsoport az oktatási igazgatóhelyettes közvetlen alárendeltségében működik.

A Szakcsoport felelős vezetője a szakcsoportvezető.

A Szakcsoport szakmai tevékenységét a KOK SZMSZ-e, az adott időszakra vonatkozó munkaterv, valamint a jóváhagyott képzési dokumentumok szerint végzi.

A Szakcsoport feladatköre:

tevékenysége során végzi az alábbi témakörök oktatását, illetve közreműködik azok fejlesztésében, korszerűsítésében, valamint az ezzel összefüggő kidolgozói munkában:

- védelmi és biztonsági igazgatási ismeretek,

- polgári védelmi ismeretek,

- iparbiztonsági ismeretek,

- lakosságvédelmi ismeretek,

- polgári védelmi szervezetek,

- katasztrófavédelem hazai stratégiája,

- katasztrófavédelmi tervezés,

- katasztrófavédelmi műveletek,

- mentésszervezés rendszere,

- természeti katasztrófák,

- civilizációs katasztrófák,

- veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés,

- veszélyes üzemekkel kapcsolatos ismeretek,

- kritikusinfrastruktúra-védelem alapjai,

- közúti, vasúti, belvízi, tengeri, légi veszélyesáru-szállítással kapcsolatos ismeretek,

- különleges jogrend feladatainak tervezésével és kezelésével összefüggő ismeretek,

- környezetvédelmi ismeretek.

A Szakcsoport:

  • Szervezi és végzi a katasztrófák elleni védekezésben résztvevő, együttműködő szervek, szervezetek katasztrófavédelmi szakembereinek oktatását, képzését, továbbképzését, vizsgáztatását.
  • Végzi a Katasztrófavédelmi Mobil Laborok állományába beosztottak komplex képzését, és továbbképzését.
  • Ellátja a péceli objektum oktatástechnikájával kapcsolatos kezelői, karbantartói, fejlesztői feladatait.

A Szakcsoport közreműködik:

  • a képzési programok, tanmenetek kidolgozásában;
  • a Szakcsoport témaköreihez tartozó oktatási segédletek kidolgozásában és naprakészen tartásában;
  • állandó és rendszeres kapcsolatot tart az oktató munka színvonalának emelése és gyakorlatiassága érdekében a katasztrófavédelem illetékes szakterületeivel, külső szervekkel, valamint a rendvédelmi és más oktatási intézmények azonos szintű vezetőivel, munkatársaival.

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap