Polgári Védelmi és Iparbiztonsági Szakcsoport

A Polgári Védelmi és Iparbiztonsági Szakcsoport az Oktatási Szervezet részeként működik, annak osztály jogállású szervezeti egysége.

A Szakcsoport telephelye a péceli objektum.

A Szakcsoport az oktatási igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működik.

A Szakcsoport felelős vezetője a szakcsoportvezető.

A Szakcsoport feladatköre:

  • a Szakcsoport oktatási feladat- és felelősségi körébe tartozó fő szakmai témakörök:

-  Katasztrófavédelmi ismeretek,

-  Polgári védelmi ismeretek,

-  Iparbiztonsági ismeretek;

  • a Pécelen folyó tanfolyamok tekintetében, az érintett szakcsoportokkal együttműködésben, közreműködik az alábbi témakörök oktatásában:

-  Hírközlési és informatikai ismeretek,

-  Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi ismeretek,

-  Szolgálati és ügykezelési ismeretek;

  • végzi az alábbi tananyagegységek, és tananyag elemek oktatását, illetve közreműködik azok tananyag tartalmának fejlesztésében, korszerűsítésében, valamint az ezzel összefüggő kidolgozói munkában:

-  Polgári védelmi ismeretek,

-  Lakosságvédelmi ismeretek,

-  Polgári védelmi szervezetek,

-  A katasztrófavédelem hazai stratégiája,

-  Katasztrófavédelmi műveletek,

-  A mentésszervezés rendszere,

-  Természeti katasztrófák,

-  Civilizációs katasztrófák,

-  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés,

-  Katasztrófavédelmi tervezés,

-  V eszélyes üzemekkel kapcsolatos ismeretek,

-  Kritikus infrastruktúra védelem alapjai,

-  Légi, belvízi, vasúti, közúti veszélyes áruszállítással kapcsolatos ismeretek,

-  A különleges jogrend feladatainak tervezésével és kezelésével összefüggő ismeretek,

  • szervezi és végzi a katasztrófa elleni védekezésben résztvevő, együttműködő szervek katasztrófavédelmi szakembereinek oktatását, képzését, továbbképzését, vizsgáztatását;
  • kidolgozza a Szakcsoport felelősségi körébe tartozó tantárgyak, ismeretek képzési oktatási dokumentumait, módszertani segédleteit;
  • a Katasztrófavédelmi Mobil Laboratóriumok állományába beosztottak komplex képzése, és továbbképzése;
  • ellátja a péceli objektum oktatástechnikájával kapcsolatos kezelői, karbantartói, fejlesztői feladatait.