Tanulmányi Osztály

A Tanulmányi Osztály (továbbiakban: Osztály) az Oktatási Igazgatóhelyettesi Szervezet részeként működik, annak osztály jogállású szervezeti eleme.

Az Osztály az oktatási igazgatóhelyettes közvetlen alárendeltségében működik.

Az Osztály felelős vezetője a tanulmányi osztályvezető.

Az Osztály szakmai tevékenységét a KOK SZMSZ-e, az adott időszakra vonatkozó munkaterv, valamint a jóváhagyott képzési dokumentumok szerint végzi.

Az Osztály feladatköre:

 • ellátja az egyes képzési szakok, tanfolyamok, továbbképzések oktatásszervezési feladatait;
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a szálláshelyek, képzési helyek, valamint a Szakcsoportok elfoglaltságát;
 • eleget tesz az oktatással összefüggő és jogszabályban meghatározott nyilvántartási és jelentési kötelezettségnek;
 • vezeti és kezeli a KOK-nál folyó képzés közhitelű okiratait, végzi az ilyen dokumentumok másodlatainak kiadását, hitelesítését;
 • végzi az oktatástechnikai feladatokat, koordinálja az oktatástechnikai eszközök felhasználását, fejlesztését, karbantartását
 • végzi az oktatás-, és képzésfejlesztéssel kapcsolatos pályázatfigyelést;
 • szervezi a speciális szakmai tanfolyamokat;
 • végzi az oktatással, képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos jogszabályok előkészítésével, módosításával összefüggő jogszabályok, belső szervezeti szabályzók szakmai véleményezési feladatait;
 • koordinálja az oktatástechnikai eszközök felhasználását, fejlesztését, karbantartását.

Az Osztály:

 • javaslatot tesz a tanév helyi rendjére;
 • a jóváhagyott féléves terv alapján, a tanmenetek szerint elkészíti az aktuális havi órarendeket;
 • elkészíti a képzési formák számonkérési terveit;
 • a KOK képzéseiben résztvevőknél - az érintett szakcsoportok bevonásával - ellátja a területi szerveknél történő gyakorlati feladat végrehajtásának ellenőrzését;
 • ellátja az országos vizsgaszervezői feladatokat a tűzoltótechnika kezelői képzések vizsgái tekintetében;
 • ellátja az egyéb belső képzések vizsgaszervezői feladatait;
 • végzi az Osztály és Szakcsoportok által kidolgozott képzési programok és tanmenetek végső tartalmi és formai ellenőrzését, jóváhagyásra történő felterjesztését;
 • koordinációs szerepet lát el a szakcsoportok között.

Az Osztály közreműködik:

 • a képzési programok, tanmenetek kidolgozásában;
 • közreműködik a tanintézet rendezvényeinek előkészítésében, végrehajtásában;
 • állandó és rendszeres kapcsolatot tart a katasztrófavédelem illetékes szakterületeivel, az egyéb beiskolázó szervekkel, valamint a rendvédelmi és más oktatási intézmények azonos szintű vezetőivel, munkatársaival.

Az egyes szakterületek felelősei, elérhetőségei
 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap