Tanulmányi Osztály

A Tanulmányi Osztály az Oktatási Szervezet részeként működik, annak osztály jogállású szervezeti egysége.

Az Osztály az oktatási igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében, és irányításával működik.

Az Osztály felelős vezetője az osztályvezető.

Az Osztály feladatköre:

  • folyamatosan figyelemmel kisérve a szálláshelyek, képzési helyek, valamint a szakcsoportok elfoglaltságát ellátja az egyes képzési szakok, tanfolyamok, továbbképzések oktatásigazgatási és oktatásszervezési feladatait;
  • eleget tesz az oktatással összefüggő és jogszabályban meghatározott nyilvántartási és jelentési kötelezettségnek, vezeti és kezeli a KOK-ban folyó képzés és vizsgáztatás közhitelű okiratait, végzi az ilyen dokumentumok másodlatainak kiadását, hitelesítését;
  • közreműködik a tantervek elkészítésében, szerkesztésében, javaslatot tesz a tanév helyi rendjére, elkészíti a képzési formák óra- és vizsgaterveit;
  • a jóváhagyott tantervek és tanmenetek alapján jóváhagyásra előkészítteti a képzési szakok órabontásait, órarendjét, szükség esetén órarend változtatást javasol;
  • a KOK képzéseiben résztvevőknél - az érintett szakcsoportok bevonásával - ellátja a területi szerveknél folyó gyakorlati feladat végrehajtás ellenőrzését;
  • koordinálja az oktatástechnikai eszközök felhasználását, fejlesztését, karbantartását;
  • a szakcsoportokkal együttműködve szervezi a KOK vizsgaszervezői feladatait, - a képzésre vonatkozó jogszabályok szerint – a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében;
  • ellátja az országos vizsgaszervezői feladatokat a tűzoltótechnika kezelői képzések vizsgái tekintetében;
  • szervezi a speciális szakmai tanfolyamokat,
  • végzi az oktatás-, és képzésfejlesztéssel kapcsolatos pályázatfigyelést.

Az egyes szakterületek felelősei, elérhetőségei