Nyelvi Szakcsoport

A Nyelvi Szakcsoport (továbbiakban: Szakcsoport) az Oktatási Igazgatóhelyettesi Szervezet részeként működik.

A Szakcsoport az oktatási igazgatóhelyettes közvetlen alárendeltségében működik.

A Szakcsoport felelős vezetője a csoportvezető.

A Szakcsoport feladatköre:

  • A Nyelvi Szakcsoport végzi a KOK nyelvoktatási feladatait, közreműködik a tananyagok tartalmának összeállításában, fejlesztésében és korszerűsítésében, továbbá az ezzel összefüggő kidolgozói munkában az alábbi tananyagegységek és tananyag elemek tekintetében:
  • Elkészíti, korszerűsíti, naprakészen tartja az oktatási tevékenységhez kapcsolódó jegyzeteket, tanórai segédanyagokat, illetve összeállítja, majd naprakészen tartja a háromnyelvű (magyar– angol–német) szakmai szószedetet.
  • Kapcsolatot tart a BM OKF szakterületileg illetékes szervezeti egységeivel, területi szerveivel, és a KOK más szervezeti egységeivel, a BM Nemzetközi Oktatási Központtal.
  • Nemzetközi referens útján szervezi, előkészíti a KOK éves nemzetközi kiutazási és fogadási tervben jóváhagyott rendezvények, kiutazások, fogadások lebonyolítását.
  • Tájékoztatást készít a partnerintézmények országainak katasztrófavédelmi rendszeréről és annak a szakterületet érintő képzési gyakorlatáról.
  • Kapcsolatot épít és tart fenn az Európai Tűzoltó Iskolák Szövetségével (a továbbiakban: EFSCA), az EFSCA tagországainak tűzoltó-, és katasztrófavédelmi oktatási intézményeivel.
  • A nemzetközi együttműködés erősítése érdekében feltárja az EFSCA tagországaiban működő hasonló profilú tűzoltó-, és katasztrófavédelmi oktatási intézmények körét, azok oktatási tevékenységéről részletes tájékoztatást készít.
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap