Tűzvédelmi és Hatósági Szakcsoport

A Tűzvédelmi és Hatósági Szakcsoport az Oktatási Szervezet részeként működik, annak osztály jogállású szervezeti egysége.

A Szakcsoport az oktatási igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működik.

A Szakcsoport felelős vezetője a szakcsoportvezető.

A Szakcsoport feladatköre:

  • tevékenysége során végzi az alábbi szakterületek, témák, tananyagegységek, tananyagelemek oktatását, illetve közreműködik azok fejlesztésében, korszerűsítésében, valamint az ezzel összefüggő kidolgozói munkában:

              -  építészeti ismeretek,

              -  létesítés és használat tűzvédelmi szabályai,

              -  igazgatási ismeretek,

              -  veszélyes technológiák,

              -  általános kémia,

              -  veszélyes anyagok,

              -  tűz elleni védelem tervezése, szervezése,

              -  tűzvédelmi igazgatás,

              -  tűzvizsgálati ismeretek,

              -  hatósági, szakhatósági ismeretek,

              -  vezetési és szervezési ismeretek,

              -  testnevelés és tűzoltósport;

  • a Szakcsoport közreműködik a KOK vizsgaszervezési és lebonyolítói munkájában;
  • gondoskodik a tűzvizsgáló tanfolyamok tervezéséről, szervezéséről, végrehajtásáról;
  • a Szakcsoport a KOK tűzvédelmi felelősének szakmai segítséget nyújt a KOK tűzvédelmi viszonyainak szabályozásában, ellenőrzésében és értékelésében;
  • figyelemmel kíséri a tevékenységi köréhez tartozó kémia labor (szaktanterem) és az ott felhasznált anyagok, eszközök, valamint a tornaterem, a sportpályák és a kondicionálótermek állapotát, karbantartását, szakszerű és biztonságos használatát, kezdeményezi a feltételek megteremtéséhez szükséges intézkedéseket.