Tűzvédelmi és Hatósági Szakcsoport

A Tűzvédelmi és Hatósági Szakcsoport (továbbiakban: Szakcsoport) az Oktatási Igazgatóhelyettesi Szervezet részeként működik, annak osztály jogállású szervezeti eleme.

A Szakcsoport az oktatási igazgatóhelyettes közvetlen alárendeltségében működik.

A Szakcsoport felelős vezetője a szakcsoportvezető.

A Szakcsoport szakmai tevékenységét a KOK SZMSZ-e, az adott időszakra vonatkozó munkaterv, valamint a jóváhagyott képzési dokumentumok szerint végzi.

A Szakcsoport feladatköre:

tevékenysége során végzi az alábbi témakörök oktatását, illetve közreműködik azok fejlesztésében, korszerűsítésében, valamint az ezzel összefüggő kidolgozói munkában:

-  építészeti ismeretek,

-  létesítés és használat tűzvédelmi szabályai,

-  integrált hatósági eljárások,

 -  veszélyes technológia

-  általános kémia,

- veszélyes anyagok,

-  tűz elleni védelem tervezése, szervezése,

-  tűzvédelmi igazgatás,

-  tűzvizsgálati ismeretek,

-  hatósági, szakhatósági ismeretek,

-  vezetési és szervezési ismeretek,

-  alaki és öltözködési ismeretek,

-  fizikai állóképesség-fejlesztés.

A Szakcsoport:

  • Gondoskodik a tűzvizsgáló tanfolyamok tervezéséről, szervezéséről, végrehajtásáról.
  • A Szakcsoport szakmai segítséget nyújt a KOK tűzvédelmi felelősének a KOK tűzvédelmi viszonyainak szabályozásában, ellenőrzésében és értékelésében.
  • Figyelemmel kíséri a tevékenységi köréhez tartozó kémia labor (szaktanterem) és az ott felhasznált anyagok, eszközök állapotát, kezdeményezi a feltételek megteremtéséhez szükséges intézkedéseket.
  • Figyelemmel kíséri a kezelésében lévő tornaterem, a sportpályák valamint a kondicionálótermek állapotát, karbantartását, szakszerű és biztonságos használatát, kezdeményezi a feltételek megteremtéséhez szükséges intézkedéseket.

A Szakcsoport közreműködik:

  • a képzési programok, tanmenetek kidolgozásában;
  • a Szakcsoport témaköreihez tartozó oktatási segédletek kidolgozásában és naprakészen tartásában;
  • állandó és rendszeres kapcsolatot tart az oktató munka színvonalának emelése és gyakorlatiassága érdekében a katasztrófavédelem illetékes szakterületeivel, külső szervekkel, valamint a rendvédelmi és más oktatási intézmények azonos szintű vezetőivel, munkatársaival.
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap