Kéményseprőipari Szakcsoport

A Kéményseprőipari Szakcsoport (továbbiakban Szakcsoport) az Oktatási Igazgatóhelyettesi Szervezet részeként működik, annak osztály jogállású szervezeti eleme.

A Szakcsoport az oktatási igazgatóhelyettes közvetlen alárendeltségében működik.

A Szakcsoport felelős vezetője a szakcsoportvezető.

A Szakcsoport szakmai tevékenységét a KOK SZMSZ-e, az adott időszakra vonatkozó munkaterv, valamint a jóváhagyott képzési dokumentumok szerint végzi.

A szakcsoport feladatköre:

tevékenysége során végzi az alábbi témakörök oktatását, illetve közreműködik azok fejlesztésében, korszerűsítésében, valamint az ezzel összefüggő kidolgozói munkában:

- általános szakirányú ismeretek,

- kéményseprőipari műszaki szakmai ismeretek,

- tüzeléstechnikai és szellőzéstechnikai szakmai ismeretek

- szakmai mérések, számítások

- szakmaspecifikus kommunikációs és informatikai ismeretek.

A Szakcsoport:

  • szervezi és figyelemmel kíséri a képzésben résztvevők területi szakmai gyakorlatának végrehajtását,
  • folyamatos kapcsolatot tart a szolgáltatást végzőkkel;
  • figyelemmel kíséri a termékeket gyártók, forgalmazók új technikai, építészeti termékeinek piaci bevezetését, azok műszaki paramétereit beépíti az oktatás tananyagába;
  • elvégzi a kéményseprőipari szolgáltatással kapcsolatosan megjelenő jogszabályok, belső szabályzók oktatásba való beépítését.

A Szakcsoport közreműködik:

  • a képzési programok, tanmenetek kidolgozásában;
  • a Szakcsoport témaköreihez tartozó oktatási segédletek kidolgozásában és naprakészen tartásában;
  • állandó, rendszeres kapcsolatot tart az oktató munka színvonalának emelése és gyakorlatiassága érdekében a katasztrófavédelem illetékes szakterületeivel, külső szervekkel, valamint a rendvédelmi és más oktatási intézmények azonos szintű vezetőivel, munkatársaival.
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap