Műszaki Szakcsoport

A Műszaki Szakcsoport (továbbiakban: Szakcsoport) az Oktatási Igazgatóhelyettesi Szervezet részeként működik, annak osztály jogállású szervezeti eleme.

A Szakcsoport az oktatási igazgatóhelyettes közvetlen alárendeltségében működik.

A Szakcsoport felelős vezetője a szakcsoportvezető.

A Szakcsoport szakmai tevékenységét a KOK SZMSZ-e, az adott időszakra vonatkozó munkaterv, valamint a jóváhagyott képzési dokumentumok szerint végzi.

A Szakcsoport feladatköre:

tevékenysége során végzi az alábbi témakörök oktatását, illetve közreműködik azok fejlesztésében, korszerűsítésében, valamint az ezzel összefüggő kidolgozói munkában:

-  műszaki alapismeretek,

-  gépészeti és villamosságtani ismeretek,

-  szakfelszerelések és eszközök,

-  munkavédelem,

-  védőeszközök és műszerek,

-  hírforgalmi ismeretek, EDR rádióforgalmi ismeretek,

-  folyadékszállító gépek és gépi berendezések,

-  tűzoltó és katasztrófavédelmi járművek,

-  műszaki mentő és katasztrófavédelmi gépek és gépi berendezések,

-  automatikus tűzvédelmi berendezések,

-  tűzoltótechnika kezelő ismeretek,

-  védelmi és vezetéstechnikai alapok,

-  térképészeti alapismeretek.

A Szakcsoport:

 • végzi a katasztrófavédelem tevékenysége során használatos gépjárművek, gépek, berendezések és speciális eszközök kezelői tanfolyamai (tűzoltótechnika kezelői tanfolyamok) tananyagának oktatását és a tanfolyamok vizsgáztatását;
 • végzi a számítástechnikai, informatikai tanfolyamok ismeretanyagának oktatását és ezen tanfolyamok vizsgáztatását;
 • felügyeli a kihelyezett tanfolyami rendszerben szervezhető tűzoltótechnika kezelői tanfolyamokat és végzi a tanfolyamok vizsgáztatását;
 • közreműködik a Szakcsoport feladatköréhez kapcsolódó továbbképzések eredményes végrehajtásában;
 • tájékoztatja a KOK más szervezeti egységeit a műszaki-technikai szakterületen bekövetkező fontosabb változásokról és fejlesztési eredményekről;
 • gondoskodik a Szakcsoport használatában lévő kismotorfecskendők, átemelő szivattyúk, műszaki mentő berendezések és eszközök időszakos felülvizsgálatáról és karbantartásáról;
 • gondoskodik az EDR szaktanterem üzemeltetéséről;
 • gondoskodik a műszaki szaktanterem, valamint az ott elhelyezett eszközök szakszerű kezeléséről és használatáról. Figyelemmel kíséri a Szakcsoport kezelésében lévő légzésvédő eszközök és más védőeszközök időszakos felülvizsgálatát;
 • gondoskodik a légzésvédelmi kompresszor szakszerű kezeléséről és karbantartásáról.

A Szakcsoport közreműködik:

 • a képzési programok, tanmenetek kidolgozásában;
 • a Szakcsoport témaköreihez tartozó oktatási segédletek kidolgozásában és naprakészen tartásában;
 • állandó és rendszeres kapcsolatot tart az oktató munka színvonalának emelése és gyakorlatiassága érdekében a katasztrófavédelem illetékes szakterületeivel, külső szervekkel, valamint a rendvédelmi és más oktatási intézmények azonos szintű vezetőivel, munkatársaival.
Széchenyi 2020 Kohéziós Alap